औषधि फिर्ता (RECALL) गर्ने सम्बन्धि औषधि ब्यवस्था बिभाग को अत्यन्त जरुरी सूचना – 03/10/2076

Sharing is Caring !!

औषधि फिर्ता (RECALL) गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना – 03/10/2076

औषधि फिर्ता (RECALL) गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना - 03/10/2076

Sharing is Caring !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

१५ औ नाम दर्ता परीक्षाको आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त…
Cresta Posts Box by CP
error:
X