औषधि फिर्ता (RECALL) गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

dda nepal
Sharing is Caring !!

DDA Drug recall notice

Sharing is Caring !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्टऔसधि बिज्ञानको एक चुनौती सरल भाषामा ब्यक्त गर्दा मानब…
Cresta Posts Box by CP
error:
X