नेपाल फार्मेसी परिषद्को १३ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Nepal Pharmacy Council
Sharing is Caring !!

१३ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल फार्मेसी परिषद्को परीक्षा एबं बिषय समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम यस परिषदले संचालन गर्ने १३ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फारम खोलिएको हुदा ०७५११ २६ देखि २०७५१२ १८ गते सम्म आबेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैलाइ सुचित गरिन्छ

नोट :- आबेदन फारम बुझाउदा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको सक्कल प्रति सहित आवेदक अनिवार्यरुपमा उपस्थित हुनु पर्ने छ

Sharing is Caring !!

(1) Comment

  • Kamal pariyar December 29, 2019 @ 4:00 pm

    Yes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cresta Posts Box by CP
error:
X