नेपाल फार्मेसी परिसद नामदर्ता फारम भर्ने तरिका

Nepal Pharmacy Council
Sharing is Caring !!

नेपाल फार्मेसी परिसद नामदर्ता फारम भर्ने तरिका

  1. व्यक्तिगत जानकारीमा फोटो सहितको माग गरेको बिबरण भरि अर्को बटनमा click गर्नुस
  2. पेज २ मा शैक्षिक जानकारी को बिबरण भरि अर्को बटनमा click गर्नुस
  3. Admit card download गरि सो को बिबरण भरि Upload गर्नुस र  अर्को बटनमा click गर्नुस
  4. माग गरेको कागजात एबं शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि PDF मा Upload गरि complete बटनमा click गर्नुस l
  • नोट :- नामदर्ता एबं परीक्षा शुल्क बि . फार्मेसी :- रु ३५००
  • डी. फार्मेसी :- रु २५००
  • पुन परीक्षा दिनु पर्दा : रु १५००

बैक खाता न. नेपाल बंगलादेश बैंक :-  ००५०४०१३१ P

Download Nepal Pharmacy Council License Exam Admit Card

 

यो पनि पढ्नुहोस्

Sharing is Caring !!

(1) Comment

  • Nirajan Rijal February 20, 2020 @ 10:46 am

    Dai re exam dida 1500 raixa tha thena maile 2500 deposit garey k hunxa 😑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pharmacy Assistant Vacancy Pradesh 3 Pharmacy Assistant Vacancy Pradesh 3…
Cresta Posts Box by CP
error:
X