भारतले औषधि र कच्चा पदार्थ निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय

Sharing is Caring !!

भारतले विभिन्न औषधि र कच्च पदार्थको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका अधिकांस देशमा फैलिरहेको समयमा भारतले विभिन्न औषधि र कच्च पदार्थको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। भारतको यो निर्णयसँगै नेपालमा पनि यसको असर पर्ने देखिएको छ।

भारतले निर्यातमा रोक लगाएका औषधि र कच्चा पदार्थ सुची

भारतले निर्यातमा रोक लगाएका औषधि र कच्चा पदार्थ

भारतले निर्यातमा रोक लगाएका औषधि र कच्चा पदार्थ

 

Sharing is Caring !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नोभल कोरोना भाइरस: जनचेतनामलुक संदेश नोभल कोरोना भाइरसबाट कसरी आफू…
Cresta Posts Box by CP
error:
X