Category: DDA Notice

Department of Drug Administration - DDA Notice Regarding Toxic Hand Sanitizer 

Department of Drug Administration – DDA Notice Regarding Toxic Hand Sanitizer 

Sharing is Caring !!

Department of Drug Administration – DDA Notice Regarding Toxic Hand Sanitizer Department of Drug Administration – DDA Important Information Regarding the Hand Sanitizer Mixed with the Toxic Chemical Methanol Hand sanitizer according to the details available in the market by collecting samples of sanitizers Testing at Shree National Pharmaceutical Laboratory found that the standard “Instant […]

Sharing is Caring !!
Department of Drug Administration- DDA Important Information Regarding Recall of Medicine

Department of Drug Administration- DDA Important Information Regarding Recall of Medicine

Sharing is Caring !!

Department of Drug Administration- DDA Important Information Regarding Recall of Medicine Published Date: 2077/3/24 Samples of drugs collected during market monitoring from this Department of Drug Administration- DDA are tested and manufactured by the following manufacturers. As the medicines of following batch were found to be of low quality. This information has been published for […]

Sharing is Caring !!
Department of Drug Administration - DDA

DDA Notice Regarding Hand Sanitizer registration permit has been Extended for 3 months

Sharing is Caring !!

Department of Drug Administration Notice Regarding Hand Sanitizer registration permit has been Extended for 3 months Government of Nepal Department of Drug Administration – DDA Very important information Regarding the period of hand sanitizer registration permit Published: 03/22/2077 In the information published by the department regarding the registration permission of Hand Sanitizer published on 2076/12/09. […]

Sharing is Caring !!
औषधि व्यवस्था बिभाग

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया रद्द गरिएको समबन्धमा औषधि व्यवस्था विभाग को सूचना

Sharing is Caring !!

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया रद्द गरिएको समबन्धमा औषधि व्यवस्था विभाग को सूचना Suggested Post: औषधिहरुको झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचार सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागको अत्यन्त जरुरी सुचना औषधि बिक्रि वितरण रोक्का सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना औषधि व्यवस्था विभाग WHO GMP तथा औषधि उत्पादन कुशल अभ्यास प्रमाणपत्रको म्याद सम्बन्धि औषधि व्यवस्था बिभाग सूचना औषधिको कच्चा पदार्थमा […]

Sharing is Caring !!
औषधि व्यवस्था बिभाग

औषधिहरुको झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचार सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागको अत्यन्त जरुरी सुचना

Sharing is Caring !!

औषधिहरुको झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचार सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागको अत्यन्त जरुरी सुचना Suggested Post: औषधि बिक्रि वितरण रोक्का सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना औषधि व्यवस्था विभाग WHO GMP तथा औषधि उत्पादन कुशल अभ्यास प्रमाणपत्रको म्याद सम्बन्धि औषधि व्यवस्था बिभाग सूचना औषधिको कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट Ethyl Alcohol (Ethanol) सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था बिभाग को अत्यन्त […]

Sharing is Caring !!
औषधि व्यवस्था बिभाग

WHO GMP तथा औषधि उत्पादन कुशल अभ्यास प्रमाणपत्रको म्याद सम्बन्धि औषधि व्यवस्था बिभाग सूचना

Sharing is Caring !!

WHO GMP तथा औषधि उत्पादन कुशल अभ्यास बमोजिमका प्रमाणपत्रको म्याद सम्बन्धि औषधि व्यवस्था बिभाग को  अत्यन्त जरुरी सूचना यो पनि पढ्नुहोस् Ethyl Alcohol (Ethanol) सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था बिभाग को अत्यन्त जरुरि सूचना  औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित एवं सहजीकरण सम्बन्धि औषधि व्यवस्था बिभाग को सूचना  औषधि बिक्रेतालाई औषधि व्यवस्था बिभागको अत्यन्त जरुरि सूचना  औषधि पसल कसरी दर्ता […]

Sharing is Caring !!
औषधि व्यवस्था बिभाग

औषधि बिक्रेतालाई औषधि व्यवस्था बिभागको अत्यन्त जरुरि सूचना 

Sharing is Caring !!

औषधि बिक्रेता (थोक र आयातकर्ता समेत)का लागि औषधि व्यवस्था बिभागको  अत्यन्त जरुरि सूचना  यो पनि पढ्नुहोस्  औषधि दर्ता नियमावली २०३८ को संसोधन सम्बन्धि सूचना कोरोना भाइरस औषधि: उपचारकालागि दुखाइ कम गर्ने आइबुप्रोफनको परीक्षण बैतडीमा मुटुको औषधि नपाएर १ जना को क्वारेन्टाइनमै मृत्यु औषधिको कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट औषधिको पछाडि हुने रातो धर्काको अर्थ […]

Sharing is Caring !!
औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधन:Drug registration regulation_ammendment_draft

औषधि दर्ता नियमावली २०३८ को संसोधन सम्बन्धि सूचना

Sharing is Caring !!

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधनको मस्योदामा राय सुझाब संकलनको लागी सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुमा जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ|प्रस्तावित संशोधनको मस्योदामा  आफ्नो राय सुझाब ३ दिन भित्र देहायको ठेगानामा उपलब्ध गराई दिन हुन अनुरोध छ | औषधि व्यवस्था बिभाग, बिजुली बजार , काठमाडौं Email: info@dda.gov.np    Download PDF Drug Registration Regulation Ammendment […]

Sharing is Caring !!

औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित एवं सहजीकरण सम्बन्धि औषधि व्यवस्था बिभाग को सूचना !!

Sharing is Caring !!

औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित एवं सहजीकरण सम्बन्धि औषधि व्यवस्था बिभाग को सूचना !! Pharma Info NepalPharma Info Nepal (Nabin’s Blog) is Popular Pharmacy information sharing online platform initiated by Nabin Bist since 2019. Thousands of Pharmacy professionals have trusted Pharma Info Nepal as a right blog to find the latest Pharma opportunities, information & resources for […]

Sharing is Caring !!
DDA Nepal

Instant Hand Sanitizer(Alcohol Based) सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सुचना औषधि व्यवस्था बिभाग

Sharing is Caring !!

Instant Hand Sanitizer(Alcohol Based) सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सुचना औषधि व्यवस्था बिभाग Pharma Info NepalPharma Info Nepal (Nabin’s Blog) is Popular Pharmacy information sharing online platform initiated by Nabin Bist since 2019. Thousands of Pharmacy professionals have trusted Pharma Info Nepal as a right blog to find the latest Pharma opportunities, information & resources for pharmacy […]

Sharing is Caring !!
error:
X