Category: Notice

Nepal Pharmacy Council-NPC

१२ औं नाम दर्ता परीक्षाको प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धि सूचना नेपाल फार्मेसी परिसद्

१२ औं नाम दर्ता परीक्षाको प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धि नेपाल फार्मेसी परिसद्को अत्यन्त जरुरी सूचना Read Also  Pharmaceutical Calculations Questions For Pharmacy Students Pharmaceutical Jurisprudence Important Questions For License & Loksewa Examination Pharmacist License Exam Model Question Set Based on NPC Syllabus Nepal Pharmacy Council License Exam Questions Pharmacognosy 50 Important Questions Collection of Past Question […]

Sharing is Caring !!
Nepal Pharmacy Council

१५ औ नाम दर्ता परीक्षाको आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

१५ औ नाम दर्ता परीक्षाको आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को  मिति २०७६/१०/१०को  बैठकको निर्णय बमोजिम यस परिषदले संचालन गर्ने १५ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फारम खोलिएको हुदा ०७६/१० /१२  देखि   २०७६ /११/११ गते सम्म  आबेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैलाइ सुचित  गरिन्छ , साथै १५  औ नाम दर्ता परिक्षा को […]

Sharing is Caring !!
Nepal Pharmacy Council

नेपाल फार्मेसी परिषद्को १३ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

१३ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को परीक्षा एबं बिषय समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम यस परिषदले संचालन गर्ने १३ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फारम खोलिएको हुदा ०७५११ २६ देखि २०७५१२ १८ गते सम्म आबेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैलाइ सुचित गरिन्छ नोट :- आबेदन फारम बुझाउदा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको सक्कल […]

Sharing is Caring !!
X