गण्डकी विश्वविधालयको B.Pharmacy विषयमा पाठ्यक्रम बिकास तथा निर्माण को लागि सूचीकरण हुन बारे सूचना 

Sharing is Caring !!

गण्डकी विश्वविधालयको B.Pharmacy विषयमा पाठ्यक्रम बिकास तथा निर्माण को लागि सूचीकरण हुन बारे सूचना 

गण्डकी विश्वविधालयको B.Pharmacy विषयमा पाठ्यक्रम बिकास तथा निर्माण को लागि बिशेषज्ञ सेवा लिनका लागी मौजुदा सूची तयार गर्नु पर्ने भएकोले सूचीकरण हुनको लागी मिति २०७७/०२/११ गते बाट १५ दिनभित्र आफ्नो काम गरेको अनुभव र अन्य आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिन हुन सूचना प्रकाशित गरिएको छ|

Email address: gandakiuniversity1@gmail.com र gpoudel111@gmail.com

Gandaki University B.Pharmacy

Suggested Post:

Sharing is Caring !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचारमा दुखाइ कम…
Cresta Posts Box by CP
error:
X