फार्मेसी स्नातक तह (बि.फार्मेसी /फार्म . डि) अध्यन /अध्यापन गराउने कलेज/ संचालन को न्युनतम आवश्यकता सम्बन्धि निर्देशिका

Nepal Pharmacy Council-NPC
Sharing is Caring !!
फार्मेसी स्नातक तह (बि.फार्मेसी /फार्म . डि) अध्यन /अध्यापन गराउने स्नातक डिग्री कलेज/ईन्स्टिच्युट संचालन / स्थापनाको न्युनतम आवश्यकता सम्बन्धि निर्देशिका

Sharing is Caring !!

(1) Comment

  • Gobinda Mehta March 19, 2020 @ 1:11 pm

    Ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pharmacy Officer & Pharmacy Assistant Job Vacancy Nepal Army  
Cresta Posts Box by CP
error:
X