सामुदायिक फार्मेसीमा काम गर्ने फर्मासिष्ट र फार्मेसी सहायकहरुमा फार्मेसी परिषदको अत्यन्त जरुरी सूचना

Nepal Pharmacy Council
Sharing is Caring !!
नेपाल फार्मेसी परिषदद्वारा जारी गरिएको नाम दर्ता प्रमाण पत्रको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा बिभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार  प्रति परिषदको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ| यस परिषदमा दर्ता  भएका सम्पुर्ण फर्मासिष्ट एवम् फार्मेसी सहायकलाई  नामदर्ता प्रमाणपत्रबाट फार्मेसी संचालन गरेको अवस्थामा सो फार्मेसीबाट निजको उपस्थितिमा मात्र सेवा प्रदान गर्न अनुरोध गरिन्छ | अन्य अवस्थामा नेपाल फार्मेसी परिषद नियमावली, २०५९ को परिच्छेद -३ को नियम ३.१ (ग) को उलन्घन हुने हुदा सो को अवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ| नेपाल फार्मेसी परिषद को सूचनामा उल्लेख छ |
 
यो पनि पढ्नुहोस् 
Sharing is Caring !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Combination of Ritonavir, Lopanivir & Ribavirin helps coronavirus patients recover…
Cresta Posts Box by CP
error:
X