Ranitidine मा NDMA Impurity का सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था बिभाग को सूचना

dda nepal
Sharing is Caring !!

Ranitidine मा NDMA Impurity का सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था बिभाग को सूचना

Ranitidine मा NDMA Impurity का सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था बिभाग को सूचना

Sharing is Caring !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
X