प्रेस्कृपसन बिना औषधिको बिक्रि वितरण गर्न मनाही गरिएको सम्बन्धि जरुरी सूचना

DDA Nepal

प्रेस्कृपसन बिना औषधिको  बिक्रि वितरण गर्न मनाही गरिएको सम्बन्धि जरुरी सूचना

औषधि व्यवस्था बिभाग

औषधि बिक्रि वितरण सम्बन्धि जरुरी सूचना

Sharing is Caring !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X