प्रेस्कृपसन बिना औषधिको बिक्रि वितरण गर्न मनाही गरिएको सम्बन्धि जरुरी सूचना

DDA Nepal
Sharing is Caring !!

प्रेस्कृपसन बिना औषधिको  बिक्रि वितरण गर्न मनाही गरिएको सम्बन्धि जरुरी सूचना

औषधि व्यवस्था बिभाग

औषधि बिक्रि वितरण सम्बन्धि जरुरी सूचना

Sharing is Caring !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
X