Tag: औषधि व्यवस्था बिभाग

करार पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना औषधि व्यवस्था बिभाग 

Sharing is Caring !!

करार पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना औषधि व्यवस्था बिभाग   !!! आफ्नो रोल न. थाहा पाउन यहाँ Click गर्नुहोस   Nabin BistNabin Bist is dedicated and self motivated Pharmacist, Professional Pharmacy Blogger from Nepal. www.pharmainfonepal.com/nbin-bist

Sharing is Caring !!
dda nepal

Ranitidine मा NDMA Impurity का सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था बिभाग को सूचना

Sharing is Caring !!

Ranitidine मा NDMA Impurity का सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था बिभाग को सूचना Nabin BistNabin Bist is dedicated and self motivated Pharmacist, Professional Pharmacy Blogger from Nepal. www.pharmainfonepal.com/nbin-bist

Sharing is Caring !!
error:
X