Tag: Essential Medicines Nepal

Free Medicine List Nepal

विभिन्न स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि निशुल्क औषधीहरुको सुची

Sharing is Caring !!

विभिन्न स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि निशुल्क औषधीहरुको सुची यो पनि पढ्नुहोस  ‘एन्टिवायोटिक’ को विगविगी औषधि प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु कुन औषधि कुन समयमा सेवन गर्ने ? दुखाई कम गर्ने औषधि बारे जान्नु पर्ने केहि कुरा औषधि को पछाडि किन राखिन्छ रातो धर्का Pharma Info NepalPharma Info Nepal (Nabin’s Blog) is Popular Pharmacy information sharing […]

Sharing is Caring !!
List of Essential Drugs/Medicines for Primary Health Care Provided Free by Government of Nepal

List of Essential Drugs/Medicines for Primary Health Care Provided Free by Government of Nepal

Sharing is Caring !!

List of Essential Drugs/Medicines for Primary Health Care Provided Free by Government of Nepal Essential Drugs/Medicines list for Primary Health Care Provided Free by Government of Nepal S.N. Name of the Drug Dosage Form 1. Lignocaine Injection 2% ml (hydrochloride) in vial 2. Paracetamol Tab, 500 mg, Inj, Syrup 125 mg/5ml 3. Chlorpheniramine Tablet 4mg, […]

Sharing is Caring !!
error:
X