Tag: Free Medicine in Nepal

Free Medicine List Nepal

विभिन्न स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि निशुल्क औषधीहरुको सुची

Sharing is Caring !!

विभिन्न स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि निशुल्क औषधीहरुको सुची यो पनि पढ्नुहोस  ‘एन्टिवायोटिक’ को विगविगी औषधि प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु कुन औषधि कुन समयमा सेवन गर्ने ? दुखाई कम गर्ने औषधि बारे जान्नु पर्ने केहि कुरा औषधि को पछाडि किन राखिन्छ रातो धर्का Nabin BistNabin Bist is dedicated and self motivated Pharmacist, Professional Pharmacy Blogger […]

Sharing is Caring !!

Substandard medicines being distributed from state-run health facilities in Nepal

Sharing is Caring !!

Of the 285 essential drugs examined, 41 were found to be of substandard quality. Medicines from the list of essential drugs which were found to be substandard in laboratory tests a few months ago are still being distributed free of cost from the state-run health facilities across the country. Nepal Health Research Council, which promotes national as […]

Sharing is Caring !!
Essential Medicines

List of Essential Drugs/Medicines for Primary Health Care Provided Free by Government of Nepal

Sharing is Caring !!

List of Essential Drugs/Medicines for Primary Health Care Provided Free by Government of Nepal S.N. Name of the Drug Dosage Form 1. Lignocaine Injection 2% ml (hydrochloride) in vial 2. Paracetamol Tab, 500 mg, Inj, Syrup 125 mg/5ml 3. Chlorpheniramine Tablet 4mg, (maleate) 4. Pheniramine Injection 22.75 mg (maleate) / ml 5. Albendazole Chewable tablet, […]

Sharing is Caring !!
error:
X