Tag: Medicine Use

How To Take Metformin | How To Start Taking Metformin | How To Reduce Metformin Side Effects 

How To Take Metformin | How To Start Taking Metformin | How To Reduce Metformin Side Effects 

Sharing is Caring !!

How To Take Metformin | How To Start Taking Metformin | How To Reduce Metformin Side Effects Metformin prescribed to treat type 2 diabetes and polycystic ovary syndrome which we call PCOS metformin lowers sugar levels by reducing the amount of sugar that your liver releases into blood and also improving body’s response to insulin […]

Sharing is Caring !!
Medicine use

औषधि प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

Sharing is Caring !!

औषधि प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु मान्यता प्राप्त स्वाथ्यकर्मीको पुर्जामा मात्र औषधि पर्योग गर्ने|  औषधिको प्रयोग सम्बन्धि पूर्ण जानकारी लिने| औषधिको सेवन तोकिएको समयमा, तोकिए बमोजिमको फरकमा, तोकिएको समयसम्म प्रयोग गर्ने| औषधि बालबच्चाको पहुचबाट टाढा राख्ने| यदि कुनै औषधि सेवन गर्न भुलेमा सम्झने बितिक्कै सेवन गर्ने तर अर्को मात्रा सेवन गर्ने समय नजिक भएमा सेवन […]

Sharing is Caring !!
error:
X