Tag: Nepal Pharmacy Council License Exam

Nepal Pharmacy Council License Exam Questions For Pharmacist and Assistant Pharmacist

Nepal Pharmacy Council License Exam Questions For Pharmacist and Assistant Pharmacist

Sharing is Caring !!

Nepal Pharmacy Coucil License Exam Questions for Pharmacist and Assistant Pharmacist, questions are collection of previous year exam based on the memory of our students. These question also helpful for Pharmacy officer and Pharmacy Supervisor LokSewa aayog preparing students.We know there are 100 questions for Assistant Pharmacist  and 150 questions for Pharmacist according to Nepal […]

Sharing is Caring !!
फार्मेसी लोकसेवा र नेपाल फार्मेसी परिसद नामदर्ता परीक्षा

फार्मेसी सम्बन्धि MCQs कसरी जवाफ दिने भन्ने बारे शीर्ष १० सल्लाहहरू

Sharing is Caring !!

फार्मेसी सम्बन्धि MCQs कसरी जवाफ दिने भन्ने बारे शीर्ष १० सल्लाहहरू बहु-विकल्प प्रश्न (MCQ) परीक्षाहरू पहिलेभन्दा बढी व्यापक छन्। फार्मेसी लोकसेवा र नेपाल फार्मेसी परिसद नामदर्ता परीक्षा वा कुनै अन्य प्रमुख फार्मेसी परीक्षाको एक भागको रूपमा, उम्मेदवारहरूलाई MCQ परीक्षा लिनको लागि उनीहरूको राम्रो, जटिल विवरणहरूको ज्ञानको परीक्षण गर्न भनिन्छ। यहाँ, हामी यी परीक्षाहरूको लागि MCQ […]

Sharing is Caring !!
Pharmacognosy; Nepal Pharmacy Council

Pharmacognosy Important Questions

Sharing is Caring !!

Pharmacognosy Important Questions 50 Pharmacognosy Important Questions for students who preparing Nepal Pharmacy Council License Exam, Bachelor of Pharmacy Entrance & Pharmaacy Loksewa. Pharmacogonsy is the one of the core subject of Pharmacy.These Questions are benificial for students preparing various exam 1. Drug ______ is having prominent antitussive activity. A. Morphine B. Papaverine C. Codeine […]

Sharing is Caring !!
Nepal Pharmacy Council

Pharmacy License Exam Practice Set – I

Sharing is Caring !!

Pharmacy License Exam Practice Set – I For Pharmacist & Pharmacy Assistant  Click Here Pharma Info NepalPharma Info Nepal (Nabin’s Blog) is Popular Pharmacy information sharing online platform initiated by Nabin Bist since 2019. Thousands of Pharmacy professionals have trusted Pharma Info Nepal as a right blog to find the latest Pharma opportunities, information & […]

Sharing is Caring !!
Nepal Pharmacy Council

नेपाल फार्मेसी परिसद नामदर्ता फारम भर्ने तरिका

Sharing is Caring !!

नेपाल फार्मेसी परिसद नामदर्ता फारम भर्ने तरिका online.nepalpharmacycouncil.org.np खोल्नुस व्यक्तिगत जानकारीमा फोटो सहितको माग गरेको बिबरण भरि अर्को बटनमा click गर्नुस पेज २ मा शैक्षिक जानकारी को बिबरण भरि अर्को बटनमा click गर्नुस Admit card download गरि सो को बिबरण भरि Upload गर्नुस र  अर्को बटनमा click गर्नुस माग गरेको कागजात एबं शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि […]

Sharing is Caring !!
Pharmacist License Exam Model Question Set Based on NPC Syllabus

Pharmacist License Exam Model Question Set Based on NPC Syllabus

Sharing is Caring !!

Pharmacist License Exam Model Question Set Based on NPC Syllabus Nepal Pharmacy Council-NPC Pharmacist License Exam Model Question Set Based on the Syllabus of NPC. Most of Questions in this model set are past exam question of Pharmacist License Exam conduct by Nepal Pharmaacy Council. Memory based collection of questions by our students. Also Read  […]

Sharing is Caring !!
Nepal Pharmacy Council

Nepal Pharmacy Council License Exam Questions

Sharing is Caring !!

Nepal Pharmacy Council License Exam Questions Also Read  Subject wise Marks distribution of NPC License Exam Collection of Past Question Nepal Pharmacy Council License Exam with Answers Some Drug Antidotes You Must Know !! Pharmacy Students Tips; Every Students Should Know Pharmacology Facts Pharmaceutical Excipients     Pharma Info NepalPharma Info Nepal (Nabin’s Blog) is Popular […]

Sharing is Caring !!
Nepal Pharmacy Council - NPC

Collection of Past Question Nepal Pharmacy Council License Exam

Sharing is Caring !!

Collection of Past Questions Nepal Pharmacy Council License Exam for Pharmacist & Pharmacy Assistant  This book is prepared by Nepal Pharmacy Council for the Pharmacist & Pharmacy Assistant. Many students asked us about past questions so we uploaded this book here. If you want original book visit Nepal Pharmacy Council office. Price of this book […]

Sharing is Caring !!
Nepal Pharmacy Council

नेपाल फार्मेसी परिषद्को १३ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Sharing is Caring !!

१३ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को परीक्षा एबं बिषय समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम यस परिषदले संचालन गर्ने १३ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फारम खोलिएको हुदा ०७५११ २६ देखि २०७५१२ १८ गते सम्म आबेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैलाइ सुचित गरिन्छ नोट :- आबेदन फारम बुझाउदा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको सक्कल […]

Sharing is Caring !!
error:
X