Tag: Pharmacy Literature

कविता : म औषधि बिज्ञ

Sharing is Caring !!

कविता : म औषधि बिज्ञ पेशाले फर्मासिष्ट हुँ, म औषधी बनाउछु। म चाहन्छु, सुरक्षित र असरयुत्त प्रभाव कायम रहोस् यसैलाई गुणस्तर एकिन गर्ने मापदण्ड जनाउछु।। हो म औषधी विज्ञ हुँ, म परामर्श दिन्छु र औषधीको सहि प्रयोग गर्न प्रेरित गर्छु पनि तर यसको अर्थ यो होइन कि नचाहिने औषधी किन्न मनाउछु।।। म औषधी बनाउँछु यो […]

Sharing is Caring !!
error:
X