Tag: Pharmacy Registration

How to Register Pharmacy in Nepal

औषधि पसल कसरी दर्ता गर्ने ?

Sharing is Caring !!

औषधि पसल कसरी दर्ता गर्ने ? नेपाल मा औषधि र औषधिजन्य सामग्री को दर्ता नियगमन र नियन्त्रण औषधि व्यवस्था बिभाग ले गर्दछ, त्यस अनुरुप औषधि पसल दर्ता गर्न औषधि व्यवस्था बिभाग को कार्यलयमा मा सम्पर्क गर्नु पर्ने हुन्छ| पेश गर्नुपर्ने कागजात अनुसूची ८ बमोजिमको निवेदन सम्बन्धित ब्यक्ति / ब्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि धनि / धनि र […]

Sharing is Caring !!
error:
X