Tag: Nepal Pharmacy Council

Nepal Pharmacy Council

नेपाल फार्मेसी परिसद नामदर्ता फारम भर्ने तरिका

नेपाल फार्मेसी परिसद नामदर्ता फारम भर्ने तरिका online.nepalpharmacycouncil.org.np खोल्नुस व्यक्तिगत जानकारीमा फोटो सहितको माग गरेको बिबरण भरि अर्को बटनमा click गर्नुस पेज २ मा शैक्षिक जानकारी को बिबरण भरि अर्को बटनमा click गर्नुस Admit card download गरि सो को बिबरण भरि Upload गर्नुस र  अर्को बटनमा click गर्नुस माग गरेको कागजात एबं शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि […]

Sharing is Caring !!
Nepal Pharmacy Council

१५ औ नाम दर्ता परीक्षाको आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

१५ औ नाम दर्ता परीक्षाको आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को  मिति २०७६/१०/१०को  बैठकको निर्णय बमोजिम यस परिषदले संचालन गर्ने १५ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फारम खोलिएको हुदा ०७६/१० /१२  देखि   २०७६ /११/११ गते सम्म  आबेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैलाइ सुचित  गरिन्छ , साथै १५  औ नाम दर्ता परिक्षा को […]

Sharing is Caring !!

MINIMUM REQUIREMENTS FOR THE RECOGNITION OF DIPLOMA IN PHARMACY PROGRAMME

MINIMUM REQUIREMENTS FOR THE RECOGNITION OF  DIPLOMA IN PHARMACY PROGRAMME  NEPAL PHARMACY COUNCIL The Nepal Pharmacy Council has approved this requirement in pursuance of Section 9, 21, 22, 23, 24 and 29 of the Nepal Pharmacy Council Act, 2057 and in exercise of the power conferred by Rule 7.9 of the Nepal Pharmacy Council Rules, […]

Sharing is Caring !!
Nepal Pharmacy Council

अध्ययन गर्न बिदेश जाने विद्यार्थीलाई नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना

Nabin BistSelf Motivated & dedicated Pharmacist . Studying Bachelor of Pharmacy Institute of Medicine(IOM). Works as Pharmacy Technician at Patan Academy of Health Sciences www.pharmainfonepal.com%20

Sharing is Caring !!
X